Mangrovevink


Mangrovevink (Camarhynchus heliobates)
Het uiterlijk van de Mangrovevink is dofgrijs van boven en naar de stuit toe olijfgroen. De onderkant is witachtig met een vage streping. Ook bij deze vink hebben de mannetjes een zwarte kop die langzaam steeds donkerder wordt.
De snavel is lang en vrij puntig met een gebogen bovensnavel waarmee boombast kan worden afgescheurd of omhoog gewrikt op zoek naar insecten. Ook zoekt hij voedsel door het zoeken tussen bladafval. Deze vink eet dus voornamelijk insecten, rupsen en spinnen die op die twee manieren worden verkregen. Wanneer het voedsel echter schaars is, wil deze vink ook wel eens takjes en cactusstekels gebruiken om larven uit boomholten te halen net zoals de spechtvink.
voedsel:
Lengte: 14 cm
Gewicht: 18 gram
Status: kritiek, ernstig bedreigd
Omgeving: De Mangrovevink heeft specifieke eisen aan zijn omgeving en komt alleen voor in dichte mangrovebossen die zijn gescheiden van de zee en waar een grote hoeveelheid aan bladafval en dood hout aanwezig is.

Eilanden: Isabela
 
Klik op het kaartje om hem vergroot te zien.