Archaeopteryx


Het exemplaar wat hier is afgebeeld is van het Berlijnse exemplaar wat is gevonden, dit was niet het eerste exemplaar, maar wel het mooiste en geeft dus ook het beste beeld weer van deze soort.